Dava Açma ve Davayı Takip Etme Ehliyeti Nedir?

Dava Açma ve Davayı Takip Etme Ehliyeti Nedir?

Dava açma ve davayı takip etme ehliyeti, taraf ehliyeti ve dava ehliyetinden farklı bir kavramdır. Dava ehliyetine sahip herkes dava açma ve davayı tek başına yürütebilme ehliyetine sahip değildir. Dava açma ve takip etme ehliyeti, kişilerin yargılama esnasında usuli haklarını kendi başına kullanma yeteneklerine sahip olmasıdır. Yani bir davada dilekçe verebilmek, duruşmalarda beyanda bulunabilmek gibi işlemler için bu ehliyete sahip olmak gerekir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 80. maddesine göre hakim, taraflardan birinin davayı bizzat takip edecek yeterlilikte olmadığını görürse ona uygun bir süre tanıyarak davayı vekil ile takip etmesine karar verebilir. Verilen karara uymayan taraf hakkında yokluğu halindeki hükümlere göre işlem yapılır.

Sayfayı
Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

Av. Hanifi Bayrı

Avukat Hanifi Bayrı, kurumsal ve bireysel müvekkillerine gerekli akademik ve mesleki tecrübeye sahip dinamik yapıdaki kadrosu ile etkili avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Önleyici hukuk anlayışı doğrultusunda, hukuki uyuşmazlık ortaya çıkmadan önce kişisel ya da mesleki faaliyetlere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi ve uygulanması ile hukuki risk analizlerinin yapılması noktasında müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte, bununla birlikte ortaya çıkan hukuki ihtilafların çözümünü noktasında da tüm kurum ve kuruluşlarda müvekkillerine avukatlık hizmeti sunmaktadır.

T: +902123436060 F: +902123436063 M: +905322707614 

Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 154/6 34384 Şişli-İstanbul//Türkiye