Dava Takip Yetkisi Nedir?

Davayı sevk yetkisi, usulü yürütme yetkisi gibi çeşitli şekillerde ifade edilen dava takip yetkisi bir kimsenin kendi veya başkasının hakkı için bir davayı kendi adına yürütebilme ve esasa ilişkin hüküm elde etme yetkisi olarak tanımlanabilir. Mahkemede davanın açılması ile dava dilekçesinde belirtilen davacı ve davalılar davanın taraflarını oluşturur. Bu kişilerin davayla alakalı usuli işlemleri yapabilmeleri için taraf ehliyeti ve dava ehliyeti sahibi olmaları gerekir. Bununla birlikte bir davayı yürüterek talep sonucu hakkında hüküm alabilmek için dava takip yetkisi sahibi olmak gereklidir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 53. maddesine göre “Dava takip yetkisi, talep sonucu hakkında hüküm alabilme yetkisidir. Bu yetki, kanunda belirtilen istisnai durumlar dışında maddi hukuktaki tasarruf yetkisine göre tayin edilir”. Dava takip yetkisi aynen dava ehliyeti gibi bir dava şartıdır. Bu nedenle davanın her aşamasında re’sen gözetilebileceği gibi taraflarca da ileri sürülebilir.

Sayfayı
Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

Av. Hanifi Bayrı

Avukat Hanifi Bayrı, kurumsal ve bireysel müvekkillerine gerekli akademik ve mesleki tecrübeye sahip dinamik yapıdaki kadrosu ile etkili avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Önleyici hukuk anlayışı doğrultusunda, hukuki uyuşmazlık ortaya çıkmadan önce kişisel ya da mesleki faaliyetlere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi ve uygulanması ile hukuki risk analizlerinin yapılması noktasında müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte, bununla birlikte ortaya çıkan hukuki ihtilafların çözümünü noktasında da tüm kurum ve kuruluşlarda müvekkillerine avukatlık hizmeti sunmaktadır.

T: +902123436060 F: +902123436063 M: +905322707614 

Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 154/6 34384 Şişli-İstanbul//Türkiye