Davaya Müdahale Nedir?

Bir davada davacı ve davalı olmak üzere iki taraf bulunur. Dava bu iki taraf arasında gerçekleşir. Mahkeme tarafından dava sonunda verilen karar bu iki tarafı etkiler. Kural olarak mahkemenin verdiği karar davalı ve davacı dışındaki üçüncü kişileri bağlamaz. Ancak bazı durumlarda davanın tarafı olmayan yani davada davacı veya davalı olmayan üçüncü kişiler de mahkeme sonunda verilen karadan etkilenebilir. Dava devam ederken bu etkilenmenin kendisi için olumsuz olabileceğini düşünen kişi, davalı ya da davacıya yardımcı olmak isteyebilir. Bu nedenle Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 66 uyarınca davalı veya davacının davayı kazanması için davaya fer’i müdahale ile katılabilir.

Fer’i müdahalede fer’i müdahil olarak davaya katılan üçüncü kişi, kendi hakkında bir talepte bulunmaz. Davada davacı ya da davalı lehine talepte bulunur. Fer’i müdahil yanında katıldığı tarafın yararına olan iddia veya savunma vasıtalarını ileri sürebilir. Yine yanında katıldığı tarafın işlem ve açıklamalarına aykırı olmayan her türlü işlemi yapabilir.

Davaya katılan kişi, dava konusu üzerinde kendi adına hak iddia etmesi halinde asli müdahil olarak kabul edilir. Asli müdahil, üçüncü bir kişi olarak davaya müdahale eder ve esasında her iki tarafı da dışlayan, karşısına alan bir yargılama talebidir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 65. Maddesinde “Bir yargılamanın konusu olan hak veya şey üzerinde kısmen veya tamamen hak iddia eden üçüncü kişi, hüküm verilinceye kadar bu durumu ileri sürerek yargılamanın taraflarında karşı aynı mahkemede dava açabilir.” Şeklinde düzenlenmiştir.

Sayfayı
Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

Av. Hanifi Bayrı

Avukat Hanifi Bayrı, kurumsal ve bireysel müvekkillerine gerekli akademik ve mesleki tecrübeye sahip dinamik yapıdaki kadrosu ile etkili avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Önleyici hukuk anlayışı doğrultusunda, hukuki uyuşmazlık ortaya çıkmadan önce kişisel ya da mesleki faaliyetlere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi ve uygulanması ile hukuki risk analizlerinin yapılması noktasında müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte, bununla birlikte ortaya çıkan hukuki ihtilafların çözümünü noktasında da tüm kurum ve kuruluşlarda müvekkillerine avukatlık hizmeti sunmaktadır.

T: +902123436060 F: +902123436063 M: +905322707614 

Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 154/6 34384 Şişli-İstanbul//Türkiye