Fiil Ehliyeti Nedir?

Fiil ehliyeti, kişinin kendi eylemiyle hak sahibi olabilmesi ve borç altına girebilmesidir. Fiil ehliyetine sahip olabilmek için kanunun aradığı bazı şartlara sahip olmak gerekir. Bu nedenle fiil ehliyetinin kazanılması için tam ve sağ doğmak, belirli akılsal, psikolojik ve yaş olgunluğuna sahip olmak gerekir. Bu şartalı taşıyan kişiler her türlü hukuki işlemi şahsen yapabilirler. Her türlü davayı açabilecekleri gibi kendilerine açılmış davalara da katılabilirler.

Fiil Ehliyetine Sahip Olmanın Şartları

Ergin Olmak: Ergin olmak kişilerin işlerini bağımsız olarak yapabilecek yeteneğe sahip olmasıdır. Türk Medeni Kanunu 11. maddesine göre kişi 18 yaşını doldurmakla ergin olur. Yine bu maddeye göre kişi evlenmekle ergin sayılır. Örneğin 16 yaşını dolduran bir kişi hakim izniyle evlenirse 18 yaşını doldurması beklenmeksizin ergin sayılır. Bazı durumlarda da mahkeme kararı ile 15 yaşını doldurmuş bir kişi ergin sayılabilir.

Ayırt Etme Gücüne Sahip Olma: Ayırt etme gücü bir kimsenin yapmış olduğu fiilin anlam ve sonuçlarını idrak etme ve buna uygun hareket etme gücüdür. Türk Medeni Kanunu madde 13 ayırt etme gücünü “Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk yada bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, bu kanuna göre ayır etme gücüne sahiptir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Kısıtlı Olmamak: Kısıtlı olmamak, Tür Medeni Kanununun 14. maddesine göre fiil ehliyetine sahip olmak için aranan şartlardan bir tanesidir. Kısıtlama sebepleri Türk Medeni Kanunun 405 ve 408. maddeleri arasında sayılmıştır. Buna göre akıl zayıflığı, akıl hastalığı, savurganlık, alkol bağımlılığı, uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim, özgürlüğü bağlayıcı cezalar, yaşlılık, sakatlık, deneyimsizlik ve ağır hastalık halleri kısıtlama sebepleridir.

Sayfayı
Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

Av. Hanifi Bayrı

Avukat Hanifi Bayrı, kurumsal ve bireysel müvekkillerine gerekli akademik ve mesleki tecrübeye sahip dinamik yapıdaki kadrosu ile etkili avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Önleyici hukuk anlayışı doğrultusunda, hukuki uyuşmazlık ortaya çıkmadan önce kişisel ya da mesleki faaliyetlere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi ve uygulanması ile hukuki risk analizlerinin yapılması noktasında müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte, bununla birlikte ortaya çıkan hukuki ihtilafların çözümünü noktasında da tüm kurum ve kuruluşlarda müvekkillerine avukatlık hizmeti sunmaktadır.

T: +902123436060 F: +902123436063 M: +905322707614 

Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 154/6 34384 Şişli-İstanbul//Türkiye