İşyerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Unsurları

Bir çalışanın karşılaştığı her haksızlık ya da hukuk dışı eylem mobbing değildir. Mobbing kavramının popüler hale gelmesi taraflar arasındaki her anlaşmazlığın mobbing olarak algılanmasına neden olmaktadır. Oysaki mobbing oluşması için bir takım unsurların varlığı şarttır.

Bilişim Suçları

Bilişim suçları, bilişim sistemleri ile işlenen suçları belirttiği gibi bilişim sistemlerine karşı işlenen suçları da kapsar. Kanun koyucu, teknolojik gelişmelerin varlığını dikkate alarak suçta kullanılan bilişim sistemini/araçlarını sınırlandırmamıştır. Günümüzde internet, bilgisayar, telefon, tablet gibi bilgi depolama ve iletişimde kullanılan araçların yanı sıra banka/kredi kartları ve pos cihazları da bilişim suçlarında araç olarak kullanılmaktadır. ‘Bilgisayar suçları’, ‘internet suçları’ ve ‘siber suçlar’ olarak tanımlanan suçlar bilişim suçlarının kapsamında yer alır.

Beyaz Yaka Suçları / Ekonomik Suçlar

Beyaz yaka, iş dünyasında bedenden ziyade zihin gücünü kullanan üst düzey şirket çalışanları ve memur sınıfını belirtir. Failinin meslek sınıfıyla anılan beyaz yaka suçları, itibarlı bir bireyin mesleğinin sağladığı olanakları kullanarak işlediği şiddet içermeyen suçları kapsar.

Hasta Mahremiyeti Hakkı

Hastanın sağlık hakkından faydalanabilmesi için hekim ile arasında tam bir güven bağı bulunmalıdır. Sağlık çalışanları, hastanın bilgilerini hastanın rızası dışında paylaşmama yükümlülüğü altındaysalar da teknolojinin tıp bilimde yoğun olarak kullanılması sonucu hastanın özel bilgilerinin daha nitelikli bir korumaya muhtaç olması hasta mahremiyeti hakkını ortaya çıkarmıştır.

Unutulma Hakkı

Dijital ortama kaydedilen izlerimiz silinmemektedir. Kişinin geçmişinin yükünü sürekli taşıması anlamına gelen bu durum karşısında unutulma hakkı ortaya çıkmıştır. Hukuka uygun olarak paylaşılsa bile kişisel bilgilerin güncelliğini yitirmesiyle elektronik ortamdan kaldırılmasını veya erişime engellenmesini isteme, unutulma hakkı olarak tanımlanabilir.

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanma sonucu ortak malların nasıl paylaşılacağı velayet kadar sorun arz eden bir konudur. Boşanma sonrası malların paylaştırılmasında, evlilik süresince elde edilen malvarlıklarının kaynağına, evliliğin başlangıç tarihine ve eşlerin arasında mal tasfiyesine ilişkin bir anlaşma olup olmadığına bakılır.

Web sitemiz, Türkiye Barolar Birliği’nin reklam yasağı sınırlamaları ve mesleki kurallarına tabidir. www.hanifibayri.av.tr üzerinden yayın yapan web sitemiz sadece bilgi amaçlıdır. Yayınlanan bilgi ve belgeler hukuki tavsiye niteliğinde olmayıp avukat müvekkil ilişkisi kurmaya yönelik değildir. Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için iletişim formunu kullanabilirsiniz.

Hukuki Bülten
Hukuki Yayınlar