Hukuki Blog

Davaya Müdahale Nedir?

Bir davada davacı ve davalı olmak üzere iki taraf bulunur. Dava bu iki taraf arasında gerçekleşir. Mahkeme tarafından dava sonunda verilen kararla bu iki tarafı etkiler. Kural olarak mahkemenin verdiği karar davalı ve davacı dışındaki üçüncü kişileri bağlamaz. Ancak bazı durumlarda davanın tarafı olamayan yani davada davacı veya davalı olmayan üçüncü kişiler de mahkeme sonunda verilen karadan etkilenebilir. Dava devam ederken bu etkilenmenin kendisi için olumsuz olabileceğini düşünen kişi davalı ya da davacıya yardımcı olmak isteyebilir. Bu nedenle Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 66 uyarınca davalı veya davacının davayı kazanması için davaya fer’i müdahale ile katılabilir.

Details

Dava Açma ve Davayı Takip Etme Ehliyeti Nedir?

Dava açma ve davayı takip etme ehliyeti, taraf ehliyeti ve dava ehliyetinden farklı bir kavramdır. Dava ehliyetine sahip herkes dava açma ve davayı tek başına yürütebilme ehliyetine sahip değildir. Dava açma ve takip etme ehliyeti, kişilerin yargılama esnasında usuli haklarını kendi başına kullanma yeteneklerine sahip olmasıdır. Yani bir davada dilekçe verebilmek, duruşmalarda beyanda bulunabilmek gibi işlemler için bu ehliyete sahip olmak gerekir.

Details

Dava Takip Yetkisi Nedir?

Davayı sevk yetkisi, usulü yürütme yetkisi gibi çeşitli şekillerde ifade edilen dava takip yetkisi bir kimsenin kendi veya başkasının hakkı için bir davayı kendi adına yürütebilme ve esasa ilişkin hüküm elde etme yetkisi olarak tanımlanabilir.

Details

Dava Ehliyeti Nedir?

Bir tarafın bizzat veya yetkilendireceği bir temsilci ile bir davayı yürütebilme ve hukuki işlemlerini yapabilme durumu dava ehliyeti olarak tanımlanır. Dava ehliyeti taraflar için bir dava şartıdır. Yani bir davada, davacı ya da davalı olabilmek için dava ehliyetine sahip olmak gerekir. Eğer dava ehliyeti yoksa dava reddedilecektir.

Details

Fiil Ehliyeti Nedir?

Fiil ehliyeti, kişinin kendi eylemiyle hak sahibi olabilmesi ve borç altına girebilmesidir. Fiil ehliyetine sahip olabilmek için kanunun aradığı bazı şartlara sahip olmak gerekir. Bu nedenle fiil ehliyetinin kazanılması için tam ve sağ doğmak, belirli akılsal, psikolojik ve yaş olgunluğuna sahip olmak gerekir.

Details

Taraf Ehliyeti Nedir?

Taraf ehliyeti, hukuk ilişkisinin tarafı olabilme ehliyetidir. Bir başka ifadeyle taraf ehliyeti davaya taraf olarak katılabilme hakkıdır. mahkemeden hakların yerine getirilmesini talep edebilmek için taraf ehliyetine sahip olmak gerekir.

Details

Hukukta Paternalizm Nedir?

Her hukuk düzeninin amacı bir kişinin diğer kişilere zarar vermesinin önüne geçmektir. Bu nedenle bir kişi bir başka kişiye zarar verdiğinde hukuk düzeni zarar görenin korunması noktasında müdahale eder. Ancak bir kişi kendi kendisine zarar verdiğinde hukuk düzeninin müdahale edip etmeyeceği tartışılmaktadır. Hukuk düzeni bazı durumlarda da kişinin kendi kendisine zarar vermesinin önüne geçebilmek için müdahalelerde bulunmaktadır. Burada asıl amaç hem bireyi hem de toplumu korumaktır.

Details