Davaya Müdahale Nedir?

Bir davada davacı ve davalı olmak üzere iki taraf bulunur. Dava bu iki taraf arasında gerçekleşir. Mahkeme tarafından dava sonunda verilen kararla bu iki tarafı etkiler. Kural olarak mahkemenin verdiği karar davalı ve davacı dışındaki üçüncü kişileri bağlamaz. Ancak bazı durumlarda davanın tarafı olamayan yani davada davacı veya davalı olmayan üçüncü kişiler de mahkeme sonunda verilen karadan etkilenebilir. Dava devam ederken bu etkilenmenin kendisi için olumsuz olabileceğini düşünen kişi davalı ya da davacıya yardımcı olmak isteyebilir. Bu nedenle Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 66 uyarınca davalı veya davacının davayı kazanması için davaya fer’i müdahale ile katılabilir.

Dava Açma ve Davayı Takip Etme Ehliyeti Nedir?

Dava açma ve davayı takip etme ehliyeti, taraf ehliyeti ve dava ehliyetinden farklı bir kavramdır. Dava ehliyetine sahip herkes dava açma ve davayı tek başına yürütebilme ehliyetine sahip değildir. Dava açma ve takip etme ehliyeti, kişilerin yargılama esnasında usuli haklarını kendi başına kullanma yeteneklerine sahip olmasıdır. Yani bir davada dilekçe verebilmek, duruşmalarda beyanda bulunabilmek gibi işlemler için bu ehliyete sahip olmak gerekir.

Dava Takip Yetkisi Nedir?

Davayı sevk yetkisi, usulü yürütme yetkisi gibi çeşitli şekillerde ifade edilen dava takip yetkisi bir kimsenin kendi veya başkasının hakkı için bir davayı kendi adına yürütebilme ve esasa ilişkin hüküm elde etme yetkisi olarak tanımlanabilir.

Dava Ehliyeti Nedir?

Bir tarafın bizzat veya yetkilendireceği bir temsilci ile bir davayı yürütebilme ve hukuki işlemlerini yapabilme durumu dava ehliyeti olarak tanımlanır. Dava ehliyeti taraflar için bir dava şartıdır. Yani bir davada, davacı ya da davalı olabilmek için dava ehliyetine sahip olmak gerekir. Eğer dava ehliyeti yoksa dava reddedilecektir.

Fiil Ehliyeti Nedir?

Fiil ehliyeti, kişinin kendi eylemiyle hak sahibi olabilmesi ve borç altına girebilmesidir. Fiil ehliyetine sahip olabilmek için kanunun aradığı bazı şartlara sahip olmak gerekir. Bu nedenle fiil ehliyetinin kazanılması için tam ve sağ doğmak, belirli akılsal, psikolojik ve yaş olgunluğuna sahip olmak gerekir.

Taraf Ehliyeti Nedir?

Taraf ehliyeti, hukuk ilişkisinin tarafı olabilme ehliyetidir. Bir başka ifadeyle taraf ehliyeti davaya taraf olarak katılabilme hakkıdır. mahkemeden hakların yerine getirilmesini talep edebilmek için taraf ehliyetine sahip olmak gerekir.

Web sitemiz, Türkiye Barolar Birliği’nin reklam yasağı sınırlamaları ve mesleki kurallarına tabidir. www.hanifibayri.av.tr üzerinden yayın yapan web sitemiz sadece bilgi amaçlıdır. Yayınlanan bilgi ve belgeler hukuki tavsiye niteliğinde olmayıp avukat müvekkil ilişkisi kurmaya yönelik değildir. Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için iletişim formunu kullanabilirsiniz.

Hukuki Bülten
Hukuki Yayınlar