AV.HANİFİ BAYRI

Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

Esnek ve Bireyselleştirilmiş Hizmet Etkin İş Bölümü ve Uzmanlaşma Şeffaf Hizmet ve Ücret Politikası

Bireyselleştirilmiş Hizmet Etkin İş Bölümü Şeffaf Ücret Politikası

Evlat Edinme

Evlat edinme nedir? Kimler, hangi şartlarda evlat edinebilir? Evlat edinmede yaş sınırı var mı? Evlat edinme süreci nasıl işler? Bekar kişiler evlat edinebilir mi? Yurtdışından evlat edinmek mümkün mü?

Görüntüle

Aile Konutu Nedir?

Aile Konutu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile hukuk sistemimize girmiş bir kavramdır. Medeni Kanunda herhangi bir tanımlama yapılmasa da, Kanun maddesinin gerekçesinde; “Aile konutu eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı, anılarla dolu bir alan” olarak bir tanımlamada bulunulmuştur.

Görüntüle

Ortak Velayet

Ortak velayet, anne ve babanın reşit olmayan çocuk üzerindeki haklarını küçüğün üstün menfaati ve gönüllülük esasına uygun şekilde, birlikte ve eşit olarak kullanmalarını sağlayan bir kurumdur. Küçüklerin velayet hakkı, çocuğun evlilik birliği içerisinde doğup doğmamasına göre farklılık arz eder. Evlilik birliği içerisinde doğan bir çocuğun velayet hakkı, kural olarak anne ve baba tarafından ortak kullanılır. Evlilik birliği dışında doğan çocuğun velayet hakkı anneye aittir.

Görüntüle

Nişanlanma

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 118 ve devamı maddelerinde düzenlenen nişanlanma, bir aile hukuku sözleşmesidir. Nişanlanma, aralarında evlenme engeli bulunmayan bir kadın ile bir erkeğin karşılıklı olarak evlenme vaadinde bulunduğu hukuki işlemdir. Nişanlanma, açık veya örtülü evlilik yönünde ki iradelerinin kadın ile erkek tarafından kabul edilmesiyle oluşur.

Görüntüle

Mobbing Yönünden İşverenin Koruma, Gözetme Ve Eşit Davranma Borcu

Önceleri özel bir düzenleme olmamasına rağmen, çalışanların maruz kaldıkları psikolojik taciz, hizmet sözleşmesinin taraflara yükledikleri borçlar ve ödevler kapsamında değerlendirilmiştir. Buna göre, psikolojik taciz eylemi (mobbing), işverenin işçiyi koruma (gözetme) ve eşit davranma borçlarına aykırılık oluşturmaktadır. Bunun yanında, psikolojik taciz aynı zamanda, işçinin kişilik haklarına da müdahale niteliği taşıması dolayısıyla, buna ilişkin hukuki yolların da kullanılması gündeme gelebilir.

Görüntüle