Paternalizm [Hukukta] Nedir?

Her hukuk düzeninin amacı bir kişinin diğer kişilere zarar vermesinin önüne geçmektir. Bu nedenle bir kişi bir başka kişiye zarar verdiğinde hukuk düzeni zarar görenin korunması noktasında müdahale eder. Ancak bir kişi kendi kendisine zarar verdiğinde hukuk düzeninin müdahale edip etmeyeceği tartışılmaktadır. Hukuk düzeni bazı durumlarda da kişinin kendi kendisine zarar vermesinin önüne geçebilmek için müdahalelerde bulunmaktadır. Burada asıl amaç hem bireyi hem de toplumu korumaktır.

Bir kişi karşı karşıya olduğu durumla alakalı gerekli bilgiye sahip olmaması nedeniyle zarar görebileceği durumlarda hukuk düzeni müdahale edebilir. Bu duruma en güzel örnek yıkılma tehlikesi olan bir binaya giriş çıkışların engellenmesi gösterilebilir.

Bazı durumlarda da kişi karşı karşıya olduğu durumla alakalı her türlü bilgiye sahip olsa bile bunu değerlendirme yeteneğine haiz değilse hukuk düzeni yine müdahale edebilir. Örnek olarak çocuklar ve akıl hastaları gösterilebilir.

İşte kişiler hoşlansa da hoşlanmasa da kendilerine zarar vermelerini engellemek ve kişilerin kendi iyilikleri için rehberlik etmeyi amaçlayarak müdahalede bulunmak paternalizm kavramı ile amaçlanmaktadır. Bu yaklaşıma “Daddy Knows Best” yani “Babalar En İyisini Bilir” görüşü hakimdir. Yani hukuk bazı durumlarda bir baba gibi müdahale edebilir.

Sayfayı
Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

Av. Hanifi Bayrı

Avukat Hanifi Bayrı, kurumsal ve bireysel müvekkillerine gerekli akademik ve mesleki tecrübeye sahip dinamik yapıdaki kadrosu ile etkili avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Önleyici hukuk anlayışı doğrultusunda, hukuki uyuşmazlık ortaya çıkmadan önce kişisel ya da mesleki faaliyetlere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi ve uygulanması ile hukuki risk analizlerinin yapılması noktasında müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte, bununla birlikte ortaya çıkan hukuki ihtilafların çözümünü noktasında da tüm kurum ve kuruluşlarda müvekkillerine avukatlık hizmeti sunmaktadır.

T: +902123436060 F: +902123436063 M: +905322707614 

Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 154/6 34384 Şişli-İstanbul//Türkiye