İcra ve İflas Takiplerinin Covid-19 Pandemisi Yönünden Değerlendirilmesi

İcra ve İflas Takiplerinin Covid-19 Pandemisi Yönünden Değerlendirilmesi

22.03.2020 tarihli ve 31076 Sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 2279 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına karar verilmiştir. İlgili kararda;

“COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu Kararın yürürlüğü girdiği tarihten 30.04.2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.”

denilmektedir.

Karar tarihinden itibaren; icra ve iflas talep ve işlemlerine ilişkin yeni talep alınmayacağı, karar tarihinden sonra haciz koyma işlemlerinin yapılmayacağı ve yine karar tarihinden sonra fiili hacze çıkılmayacağı anlaşılmakta olup İcra ve İflas dairelerindeki her türlü işlem durdurulmuştur. Karar tarihinden sonraki işlemlerdeki tek istisna nafaka alacaklarına ilişkin icra takip ve haciz işlemlerinin devam etmesidir.

Karar ile durdurulan tüm talep ve işlemler karar tarihinden sonraki takip, talep ve işlemlere uygulanacak olup karar tarihinden önceki işlemler için doğrudan etkisi bulunmamaktadır. İcra ve İflas Takip ve İşlemlerinin Durdurulmasına İlişkin Kararın yayınlanmasından önceki icra ve iflas talep ve işlemleri ile haciz işlemlerine etkisi incelendiğinde, infaz edilen işlemlere ilişkin geriye dönük olarak durdurucu bir etkisi söz konusu değildir.

Bu nedenle özellikle karar tarihinden önce yapılan maaş hacizleri tamamlanmış bir işlem olduğundan maaş haciz kesintileri devam edecektir. Maaş haczi müzekkeresi borçlunun çalıştığı işyerine gitmekle tamamlanmış bir işlem olup sadece etkisi ileriye yönelik olarak devam etmektedir. Maaş haczi işlemi yapıldığında borçlunun dosya borcunun tamamı için haciz işlemi tamamlanmış bulunmaktadır. Dosya borçlusu işçi çalışmaya devam ettiği müddet maaş haczi yapılan miktar kadar ödemeler devam edecektir. COVID-19 salgını nedeniyle alınan karar sadece yeni takip, talep ve haciz işlemlerine ilişkindir.

İlgili Gönderiler

Kira Sözleşmelerinin Covid-19 Pandemisi Yönünden Değerlendirilmesi

Covid-19 pandemisinin kira sözleşmeleri açısından mücbir sebep teşkil edip etmediği tespit edilirken öncelikle somut kira sözleşmesinde mücbir sebep düzenlemesi bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Sözleşmede salgın hastalık halinin mücbir sebep olarak düzenlenmiş olması halinde söz konusu salgın, sözleşmeden doğan borçlar açısından mücbir sebep teşkil edecektir. Sözleşmede salgın hastalık halinin mücbir sebep olarak kabul edildiği bir düzenleme yoksa somut olay şartları dikkate alınarak mücbir sebep halinin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

İcra ve İflas Takiplerinin Covid-19 Pandemisi Yönünden Değerlendirilmesi

Karar tarihinden itibaren; icra ve iflas talep ve işlemlerine ilişkin yeni talep alınmayacağı, karar tarihinden sonra haciz koyma işlemlerinin yapılmayacağı ve yine karar tarihinden sonra fiili hacze çıkılmayacağı anlaşılmakta olup İcra ve İflas dairelerindeki her türlü işlem durdurulmuştur. Karar tarihinden sonraki işlemlerdeki tek istisna nafaka alacaklarına ilişkin icra takip ve haciz işlemlerinin devam etmesidir.

Sayfayı
Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

Av. Hanifi Bayrı

Avukat Hanifi Bayrı, kurumsal ve bireysel müvekkillerine gerekli akademik ve mesleki tecrübeye sahip dinamik yapıdaki kadrosu ile etkili avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Önleyici hukuk anlayışı doğrultusunda, hukuki uyuşmazlık ortaya çıkmadan önce kişisel ya da mesleki faaliyetlere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi ve uygulanması ile hukuki risk analizlerinin yapılması noktasında müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte, bununla birlikte ortaya çıkan hukuki ihtilafların çözümünü noktasında da tüm kurum ve kuruluşlarda müvekkillerine avukatlık hizmeti sunmaktadır.

T: +902123436060 F: +902123436063 M: +905322707614 

Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 154/6 34384 Şişli-İstanbul//Türkiye