Kullanım sözleşmesi

Web sitemiz, Türkiye Barolar Birliği’nin reklam yasağı sınırlamaları ve mesleki kurallarına tabidir. Yayınlanan bilgi ve belgeler sadece bilgi amaçlı olup hukuki tavsiye niteliğinde olmayıp avukat müvekkil ilişkisi kurmaya yönelik değildir. Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için iletişim formunu kullanabilirsiniz.

1.1. İşbu web sitesi Av.Hanifi Bayrı müvekkillerinin hukuki danışmanlık hizmetine kolay ve hızlı ulaşabilmeleri için oluşturulmuştur. Mevcut müvekkillerimiz dışındaki üye ya da kullanıcılara yönelik yer alan içerik tamamıyla bilgilendirme amaçlı olup bu bilgiler yasal ya da profesyonel tavsiye niteliğinde değildir.

1.2. www.hanifibayri.av.tr web sitesi, Av.Hanifi Bayrı ile üye ve kullanıcılar arasında gerçek zamanlı etkileşim olmasını imkanlı kılan form alanları içerebilir. Bu alan ve hizmetlerin kullanımı avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmaz. Bu hizmetler büyük ölçüde mevcut müvekkillere hızlı ve kesintisiz hizmet sunmaya yönelik olup kullanımı ile üye ya da kullanıcıları talep ve beklentilerini karşılamak zorunda değildir. Av.Hanifi Bayrı bu etkileşimi dilediği gibi sürdürüp dileği gibi sonlandırabilir. Bir defa etkileşimin kurulmuş olması Av.Hanifi Bayrı tarafından taahhütte bulunulduğu anlamına gelmez.

1.3. Av.Hanifi Bayrı, site içeriği yada üçüncü şahısların sitelerindeki içeriklerin kullanımı ve kullanım sonuçları hakkında site aracılığıyla sunulan tüm hizmetler dahil olmak üzere doğruluk, güvenilirlik, kesinlik ve güncellik konularında ya da başka açılardan hiçbir garanti vermez. Aynı şekilde, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, meydana gelebilecek aksaklık ve bozuklukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda kullanıcıya herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güvence ve teminat vermemektedir.

1.4. Bu web sitesi ve içindeki bilgiler, Türkiye Barolar Birliği’nin Meslek Kurallarına ve özellikle reklam yasağına uygun şekilde tasarlanmaya çalışılmıştır. Web sitesinin içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlıdır ve en güncel hukuki gelişmeleri, kararları veya anlaşmaları yansıtmayabilir. Söz konusu bilgiler hiçbir şekilde ilerideki sonuçlara ilişkin bir gösterge olarak kabul edilemez. Av.Hanifi Bayrı, web sitesinde yer alan bilgi ve materyallerin tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin hiçbir kişiye karşı hiçbir sorumluluk kabul etmediğini açıkça beyan eder. Söz konusu bilgilerin aktarılması ile hiç bir şekilde kullanıcılar ve web tarayıcıları ile Av.Hanifi Bayrı arasında bir avukat-müvekkil ilişkisi yaratılması amaçlanmamıştır ve bilgilerin bu kişilerce alınması hiçbir şekilde bu yönde bir ilişki oluşturmayacaktır. Müvekkiller veya okuyucular hiçbir şekilde, mevcut duruma ve özelliklerine ilişkin olarak uygun hukuki veya başka herhangi bir profesyonel görüş almadan, Av.Hanifi Bayrı web sitesinde yer alan herhangi bir hususa dayanarak bir eylemde bulunmamalı veya bir eylemde bulunmaktan imtina etmemelidir. Av.Hanifi Bayrı, bu web sitesi aracılığıyla ulaşılan üçüncü kişilere ait içeriklerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

1.5. Av.Hanifi Bayrı tarafından yönetilmeyen web sitelerine yapılan bağlantılar (bağlantılar yoluyla) yalnızca bilgilendirici bir amaca sahiptir. Av.Hanifi Bayrı, bu web sitelerinin içeriğini ve/veya bu web sitelerinde sunulan bilgilerin doğruluğunu veya eksiksizliğini asla garanti etmemektedir.

1.6. Web sitesinde sunulan hizmetlerin performansı münhasıran mevcut müvekkillerin vekalet sözleşmesi kapsamında taahhüt edilen hizmetlere hızlı ve kolay ulaşması içindir. Üye ya da kullanıcı olması fark etmeksizin üçüncü tarafların, bu web sitesinde sunulan hizmetlerin performansıyla ilgili herhangi bir hak veya iddiaları yoktur.

2.1. Üye ve kullanıcılar kendisinden istendiği takdirde, kimlik bilgileri, telefon bilgileri, tebligat adresi, yazışma adresi, e-posta, telefon, IP numarası gibi her türlü bilgiyi gerçeğe uygun bir şekilde vermek yükümlülüğündedir. Üye ve kullanıcılar, ödeme yapmalarının gerekmesi halinde gerektiğinde kredi kartı bilgilerini de internet yoluyla vereceklerini ya da internet üzerinden ödeme yapacaklarını, bu durumda işlemin güvenli gerçekleşmesinin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu kabul ederler.

2.2. Üye ve kullanıcılar, web sitesi üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden yasalar gereğince temyiz kudretini haiz reşit kişilerce yapılması gereken işlem ve faaliyetlerin ancak kanunen reşit sayılan kişiler (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) tarafından yapılabileceğini, reşit olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabileceğini, aksi halde Av.Hanifi Bayrı’nın hiçbir sorumluluğu olmayacağını bildiklerini kabul ve taahhüt ederler.

2.3. Üye ve kullanıcılar, siteye girmek ve bağlanmak için gerekli ekipman veya yardımcı servisleri edinmekten ve bunları korumaktan sorumludur. Üye ve kullanıcılar, servislerin kullanımı için gerekli modemleri, bilgisayar donanımlarını, yazılım ve uzun ya da kısa mesafe telefon servislerini, herhangi bir sınırlama olmadan, bilumum gerekli cihaz ve ekipmanı bulundurmakla yükümlüdür. Kullanıcı bu ve benzer ekipmanların veya yardımcı servislerin, web sitesi ile uyumlu olması güvencesinden sorumludur. Bu ekipmanların sağlanması hususunda Av.Hanifi Bayrı’nın herhangi bir sorumluluğu ya da taahhüdü bulunmamaktadır.

3.1. Üye ve kullanıcıların sitede beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Sitede siyasi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlanamaz, toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz. Belli bir politik görüşe ve inançlara hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan söz ve tasarruflarda bulunulamaz.

3.2. Üye ve kullanıcılar, T.C. Anayasası, Türk Ceza Kanunu ve ilgili özel kanunlar nedeniyle suç sayılan ve tazminat gerektiren kamu güvenliği, milli birliği bozucu, genel ahlaka, kamu çıkarlarına ve temel hak ve özgürlüklere aykırı eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi hususların sitede yer alamayacağını, bunu bildiklerini, aksi halde kişisel olarak bizzat sorumlu olacaklarını peşinen kabul ederler. Aksi halde Av.Hanifi Bayrı’nın bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamak ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dahil her türlü tazminatı Av.Hanifi Bayrı’ya ödemekle yükümlüdür.

3.3. Üye ve kullanıcılar, www.hanifibayri.av.tr kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak reklam ve tanıtım, ticari amaçlı mobil ve interaktif uygulamalar yapamaz.

3.4. Üye ve kullanıcılar, diğer üye ve kullanıcıların (bireyler ya da kuruluşlar) özel ya da gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk üye ve kullanıcıların kendisine aittir.

3.5. Üye ve kullanıcılar, Av.Hanifi Bayrı’nın bir bildirim, uyarı, ihtara dayalı olarak ya da olmayarak üye ve kullanıcılar tarafından yüklenen, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi materyali siteden çıkarabileceği gibi gerektiğinde erişimi engelleyebileceğini kabul ve taahhüt eder. Üye ve kullanıcılar Av.Hanifi Bayrı’nın her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve materyali sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkını kabul eder.

3.6. Üye ve kullanıcılar, başkalarının web sitesini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı etkinliklerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla aşırı yükleyip kilitleyemez. Aksi takdirde bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk üye ve kullanıcılara ait olacaktır.

3.7. Üye ve kullanıcılar, hakaret ve taciz, pornografi, yasaklanmış olan kumar, oyun bahis vs, satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, satışı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetindeki materyalin, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet, kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren silah, patlayıcı madde dâhil her türlü materyalin, hak sahipliğini veya yetki belgesini ispat edemedikleri materyalin hiçbir uyarı olmaksızın silineceğini kabul etmektedirler.

3.8. Üye ve kullanıcılar, kişisel bilgilerine her zaman ulaşabilir ve onları silebilir ya da güncelleyebilir. Bunların içerisinde, e-posta / e-mail adresi ve şifre mevcuttur. Bunların yanı sıra üye ve kullanıcılar yayınladıkları eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi, söz, yorum gibi tüm fikri ve sınaî eserleri silme yetkisine de sahiplerdir. Silinen veri ve materyal Av.Hanifi Bayrı tarafından kullanılmayacağı gibi gelecekte üçüncü kişilere de devredilmez. Ancak bu korumadan yararlanabilmek için üye ve kullanıcının silmek istediği öğenin 3. kişilere devri ve umuma arzından önce silinmesi zorunludur. Aksi halde Av.Hanifi Bayrı’nın kontrol, geri alma, silme, sildirme denetim ve sorumluluğu söz konusu olamaz.

4.1. Üye ve kullanıcılar, internet ortamında ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserlerin kendisine ait olduğunu veya onları yetkili olarak kullanma, yayma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vs. konularda yetkisi olduğunu, aksi durumlarda Av.Hanifi Bayrı’ya yönelecek her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduklarını kabul ve beyan ederler.

4.2. Üye ve kullanıcılar, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında Av.Hanifi Bayrı’ya karşı da münferiden sorumludur.

4.3. Üye ve kullanıcılar, hizmetleri kullanmaya ve siteye giriş yapmaya yasal olarak yetkili olduklarını, hizmetlerin seçimi ve kullanımında, siteye giriş ve çıkışlarında her türlü sorumluluğu üstlendiklerini, herhangi bir engelin olmadığını beyan ve teyit ederler. Üye ve kullanıcılar bu taahhütlerini yerine getirseler dahi erişimlerinin Av.Hanifi Bayrı tarafından herhangi bir ihtar ya da bildirim yapılmaksızın engellenebileceğini kabul ve taahhüt ederler.

5.1. Üye ve kullanıcılar; kendilerine ait olduklarını taahhüt ettikleri ve bu taahhütlerinin gerçeğe aykırı olmasından sorumlu oldukları, internet ortamında ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi, söz, yorum gibi tüm fikri ve sınai eserlerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde düzenlenen temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali hakları kendilerine ait olan ve/veya hak sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden devraldıkları tüm hakları, tüm dünyada müzik kasetlerine, compact disklere, MP3 ve diğer ses ve/veya görüntü taşıyıcılarına ve ileride geliştirilecek ses ve / veya görüntü taşıyıcılarına kayıt ederek çoğaltma, yayma, piyasaya arz etmek, temsil, kablo, uydu, karasal, dijital, analog, şifreli ve diğer şekillerde ve ileride geliştirilecek diğer yollarla televizyonda ve radyoda yayın haklarını, söz konusu ses ve / veya görüntü kayıtlarını; internet, mobil ve benzeri bilgisayar ortamlarında, IVR (İnteractive Voice Responce), GSM ortamlarında (cep telefonu melodisi vb.) çoğaltma, yayma, piyasaya arz etme ve temsil haklarını, söz konusu ses ve / veya görüntü kayıtlarını video klip olarak işleme, yayma, çoğaltma, temsil ve kablo, uydu, karasal, dijital, analog, şifreli ve diğer şekillerde ve ileride geliştirilecek diğer yollarla televizyonda yayın hakları ve yöntemleri başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilerde üretilecek tüm yöntem ve şekillerle ilgili olarak FSEK’in 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde düzenlenen temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve / veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali haklarının 3. kişilere devredilebilecek şekilde, yer, süre ve sayı sınırlaması olmaksızın devrettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.2. Üye ve kullanıcılar, www.hanifibayri.av.tr sitesinde izledikleri, elde ettikleri, indirdikleri (download ettikleri) materyal ve verileri bireysel amaçlar dışında kullanamayacağını, ticarete konu yapılamayacağını, 3. kişilere devredilemeyeceğini, stok, arşiv yapılarak kullandırılmayacağını; özetle sitede belirlenen koşullar ve izin dışında kullanılamayacağını, kullandırılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.3. Bu sitedeki bilgiler telif hakları ile korunmaktadır. Bu nedenle, Av.Hanifi Bayrı’nın yazılı izni olmaksızın, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kısmen ya da tamamen çoğaltılmasına veya dağıtılması (bunun ücretlendirilmesine bakılmaksızın) yasaktır.

6.1. Web sitesi servisleri, sisteme bağlanan kullanıcılarının IP adreslerini web sitesi kayıtlarında bağlantı tarihi, saati ve sistemden istenen adres ve / veya sayfalar bazına kaydetmektedir. Bu bilgiler gerek sistem güvenliği gerekse olası kullanıcı sorunlarının çözümünde anahtar bilgiler olup, kullanıcı kişisel bilgileriyle ilişkili değildir.

6.2. Üye ya da kullanıcının iletişim bilgileri gerektiği zaman kendisine ulaşılmasını sağlar. Üyeliğin onaylanması ve üyelikle ilgili bilgi değişikliklerinin onaylanması e-posta / e-mail ile gönderilen mesajlar ya da telefon araması sayesinde gerçekleşir. Web sitesi kullanım koşulları ile tespit ettiği sınırları aşmamak şartıyla, üyelerine gerekli olduğu zaman e-posta / e-mail ya da sms ile mesaj gönderebilir, telefon araması yapabilir. Bu hususta üye ya da kullanıcı bildirim almak istemediğine yönelik talepte bulunabilir. Bu durumda bilgilendirme yapılamamasından kaynaklanan tüm hak kayıplarının sorumluluğu üye/kullanıcı ya aittir.

6.3. Kural olarak site, üye ve kullanıcılar arasındaki her türlü yazışma, kişisel bilgiler vs. sır niteliğindedir ve ifşa edilmez. Bu durum sadece yasal zorunluluk bulunması hallerinde ihlal edilebilecek olup, bu ihlal hukuka aykırı olmayacağı gibi hukuksal bir sorumluluk da doğurmaz. Ancak bu durumda bile hak sahibinin mağduriyetinin sınırları mümkün olduğunca dar tutulmaya çalışılacaktır.

6.4. Av.Hanifi Bayrı, gizliliğinize en üst düzeyde dikkat etmektedir. Web sitemizi anonim olarak ziyaret edebilirsiniz, ancak web sitemizi ziyaret edenler hakkında düzenli olarak veri topladığımızı unutmayın. Belirli bilgileri sağlamak için toplanan veriler (örneğin bize gönderilen soruları cevaplamak için veya başvuruları yürütmek için) yalnızca bu verileri sağladığınız amaç için kullanılır ve 3. kişilerle kesinlikle paylaşılmaz.

6.5. Av.Hanifi Bayrı, ziyaretçi ve üyelerin web sitesini nasıl kullandığı üzerine web sitelerini analiz etmeye yardımcı olmak için bilgisayarınıza “çerezler” yerleştiren bir program olan Google Analytics ve diğer yardımcı programları kullanmaktadır. Bu çerezler adınız veya e-posta adresiniz gibi doğrudan tanımlanabilen bilgileri toplamaz. Web sitemizi (IP adresiniz dahil) kullanımınız hakkında bilgi sahibi olmak için toplanan bilgiler, Google Inc e ait ve kendi sunucularımızda saklanmaktadır. Google Inc., web sitesinin kullanımını güncellemek, web sitesi operatörüne web sitesindeki faaliyetlerle ilgili rapor vermek ve web sitesiyle ilgili olarak operatöre diğer hizmetleri sunmak için bu bilgileri kullanır. Bu çerezlere kayıt olmak istemiyorsanız, tarayıcınızı çerezleri reddedecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bununla birlikte, bu durum web sitesinin (bölümlerinin) düzgün çalışmamasına neden olabilir.

7.1. Av.Hanifi Bayrı, güvenlik için gerekli tedbirleri almaya özen göstermiştir. Bütün kullanıcı hesapları şifre ile korunmaktadır. Üye ve kullanıcıların, şifrelerini unutması durumunda e-posta / e-mail adreslerine yeni şifreleri gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifreler kullanıcının kayıtlı olduğu e-posta / e-mail adresi dışında başka bir adrese bildirilmez.

7.2. Av.Hanifi Bayrı, hem web sitesinin hem de üye ve kullanıcılarının güvenliğine büyük önem vermektedir. Bu nedenle, sistemde düzenli olarak güvenlik testleri yapılmakta ve herhangi bir güvenlik açığına izin verilmemesi için çaba gösterilmektedir. Üye ve ziyaretçiler güvenlikle ilgili bir sorunla karşılaşılmaması için aşağıda ayrıca sayılan güvenlik önlemlerine de uymayı kabul ve taahhüt etmiştir.

7.3. Üye ve kullanıcı, web sitesine korsan saldırı, virüs yükleme yapamaz, güvenliği zaafa uğratıcı faaliyetlerde bulunamaz.

7.4. Güvenlik Önlemleri; Üye ve kullanıcılar, bilgisayarlarında sık sık virüs taraması yapmalı, güvenlik programını belirli aralıklarla güncellemeli, site üzerinden ya da e-posta / e-mail yoluyla ve / veya başka bir yöntemle tanımadığı kişilerden gelen dosyaları açmamalıdır. Şifreler, harf ve rakamlardan oluşacak şekilde, tahmin edilmesi zor kombinasyonlardan oluşturulmalıdır. Doğum tarihi, isim ve doğum tarihi, sıralı harf ya da rakamlar, tutulan spor takımının ismi gibi tahmin edilebilir şifrelerin kolaylıkla ele geçirilebileceği unutulmamalıdır. Ortak bilgisayar kullanılıyorsa (işyeri veya internet cafe), onlinehukuk.net sitesine giriş yaptıktan sonra sağ üst bölümünde bulunan “Profil” bağlantısına tıklayarak profil sayfasından çıkış yapılmalıdır. Tarayıcıyı kapatmak yerine bu yöntemi kullanmak, daha sonra aynı bilgisayarı kullanarak onlinehukuk.net’a giriş yapacak kişinin üye ve kullanıcıların sayfasına erişmesini engelleyecektir. Bu hususlarda Av.Hanifi Bayrı tarafından her zaman yeni bildirimlerde bulunulabilir.

8.1. Yukarıda yazılı hükümler ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili kılınmıştır.

8.2. Av.Hanifi Bayrı, yukarıda belirtilen koşulları dilediği her zaman değiştirebilir ve güncelleyebilir. Üye ya da kullanıcı bu güncellemeleri bu sayfadan takip etmelidir. Bu hususta üye ya da kullanıcıya özel bildirim yapılması gerekmeyip üye ya da kullanıcı bu güncellemelerden haberdar olmadığını iddia edemez.

8.3. Üye ve kullanıcıların bildirdiği adres, üye ve kullanıcılara yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir.

[ultimate_gdpr_terms_accept]

Aydınlatma Metni

Müvekkillerimiz ve www.hanifibayri.av.tr websitesi kullanıcılarına ait çeşitli kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak tarafımızdan işlenmektedir. Bu kişisel veriler aşağıda belirtilmiştir. Kişisel verilerin işlenmesi ifadesi kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak tarafımızdan işlenen kişisel veriler; Ad-soyad, T.C.Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler, Vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b., Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi v.b. bilgiler, Taraf olduğunuz dava, takip ve işlere ilişkin bilgi ve belgeler, Sizin tarafınızdan e-posta, sms, whatsapp, posta, iletişim formları ve diğer yollarla ulaştırdığınız bilgi ve belgeler, Adına takip edilen dava, takip ve işlerle alakalı kurum ve kuruluşlardan tarafımıza gönderilen bilgi ve belgeler.

Elde edilen kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili birimlerimiz tarafından çalışmaların yapılması, raporlama ve istatistik çıkarılması, iş sürecinin yürütülmesi, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi süreçlerinin yürütülmesi, satın alma, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, ilgili/yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi (Mahkemeler, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı v.b.), insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, bilgi iletişim ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile avukatlarımıza, danışmanlarımıza yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, finansal riskleri değerlendirmek amacıyla aracı finans kuruluşlarına, denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim firmalarına, ipotek temin süreçlerinin yürütülmesi için gayrimenkul değerlendirme firmalarına, iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kurum ve kuruluşlara, hukuki dayanaklar, yasal mevzuat ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Büromuz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesi ve işlenmesi ile kişisel verilerin muhafazasının muhafazasının sağlaması amacıyla gerekli olan güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kişisel verilerinize ilişkin;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu haklarınız herhangi bir iletişim yolu ile (telefon, e-posta, müvekkil destek paneli, whastapp destek hattı) kullanabilirsiniz.

Yukarıda açıklanan bilgiler ışığında bu metni onaylamanız halinde; işbu bilgilendirme metnini okuduğunuzu, incelediğiniz, müzakere ettiğinizi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinizin Av.Hanifi Bayrı tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğiniz kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.

[ultimate_gdpr_policy_accept]
[ultimate_gdpr_cookie_popup]Çerez Ayarları [/ultimate_gdpr_cookie_popup]

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu 164/4. maddesi uyarınca ücretsiz hukuki destek sunulması mümkün olmadığı gibi , avukatlık asgari ücret tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz. Bu nedenle talep ettiğinizi hukuki destek her yıl İstanbul Barosu tarafından yayınlanan Tavsiye Niteliğindeki En Az Ücret Çizelgesi referans alınarak ücretlendirilir. Online olarak hukuki destek talebinde bulunduğunuzda ücretlendirme ile alakalı gerekli bilgilendirme yapılmakta, onayınız halinde sözlü, yazılı ya da yüz yüze hukuki destek sağlanmaktadır.