Taraf Ehliyeti Nedir?

Taraf ehliyeti, hukuk ilişkisinin tarafı olabilme ehliyetidir. Bir başka ifadeyle taraf ehliyeti davaya taraf olarak katılabilme hakkıdır. Mahkemeden hakların yerine getirilmesini talep edebilmek için taraf ehliyetine sahip olmak gerekir. Anlaşılacağı üzere dava dilekçesinde davacı ve davalı olarak gösterilenler taraf ehliyetine sahip değillerse davaya devam edemeyeceklerdir. Bu durumda davanın usulden reddi kararı verilecektir.

Taraf ehliyetinin kapsamı medeni hukuka göre belirlenir. Cenin, ana rahminde bozucu şarta bağlı olarak taraf ehliyetine sahiptir. Gerçek kişilerin taraf ehliyeti ise ölümüyle sona erer. Tüzel kişiler de davada taraf ehliyetine sahiptir. Tavsiye halinde olan tüzel kişinin taraf ehliyeti sınırlı olarak devam eder. (TTK 269,554)

Taraf ehliyeti dava şartları arasında bulunduğundan davanın her aşamasında hakim tarafından re’sen araştırılır. Davanın tarafları da taraf ehliyetinin eksikliğini her aşamada ileri sürebilir.

Taraf ehliyeti eksikliğinde mahkeme davayı usulden reddeder. Taraf ehliyeti eksikliği giderilebilecek şekildeyse hakim bu eksikliğin giderilmesi için süre verir. (HMK 115)

Sayfayı
Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

Av. Hanifi Bayrı

Avukat Hanifi Bayrı, kurumsal ve bireysel müvekkillerine gerekli akademik ve mesleki tecrübeye sahip dinamik yapıdaki kadrosu ile etkili avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Önleyici hukuk anlayışı doğrultusunda, hukuki uyuşmazlık ortaya çıkmadan önce kişisel ya da mesleki faaliyetlere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi ve uygulanması ile hukuki risk analizlerinin yapılması noktasında müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte, bununla birlikte ortaya çıkan hukuki ihtilafların çözümünü noktasında da tüm kurum ve kuruluşlarda müvekkillerine avukatlık hizmeti sunmaktadır.

T: +902123436060 F: +902123436063 M: +905322707614 

Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 154/6 34384 Şişli-İstanbul//Türkiye